Din leverantörsoberoende partner

Agnrik erbjuder konsulttjänster inom IT-området såsom Upphandling av IT-drift s.k. outsourcing, Avtal och SLA, IT-styrning (IT governance) samt IT- och informationsäkerhet.

Våra kunder finns i olika branscher både inom offentlig och privat sektor. Gemensamt för våra kunder är att de kräver en partner som både har hög kompetens och lång erfarenhet.

Vi är ett leverantörsoberoende företag som har lång erfarenhet av upphandling av IT-drift s.k. outsourcing.

Läs mer

Vår erfarenhet som CIO i privat och offentlig sektor har gett oss kompetens och erfarenhet att utveckla effektiva modeller för upphandling, avtal och styrning.

Hög kvalitet i IT drifttjänster från driftleverantören säkerställs genom våra  modeller för upphandling, avtal och styrning.

Kontakta oss för presentation av hur vi upphandlar IT drift med hög kvalitet här