Avtal och SLA

Som leverantörsoberoende partner stödjer vi kunden i fråga om Avtal och SLA (Service Leavel Agreement) avseende IT-tjänster. Genom att granska eller utarbeta avtal eller tillägg stödjer vi kunden i relationen med leverantören.

Som kund och upphandlare av IT-tjänster är det viktigt att ha väl fungerande avtal med leverantören av tjänsterna. Många s.k. standardavtal avseende IT-tjänster är inte heltäckande och i många fall är de i stor utsträckning ensidiga och till förmån för leverantören.

Vi erbjuder att utifrån ett kundperspektiv, granska eller ta fram bra och väl fungernade avtal inom området IT-tjänster. Med vår kompetens och långa erfarenhet inom dessa områden kan vi på kort tid ta fram ett väl genomarbetat avtal för era IT-tjänster.