Om Företaget

Agnrik IT-Management är en leverantörsoberoende partner som erbjuder konsulttjänster inom IT området såsom Upphandling av IT-drift s.k. outsourcing, Avtal och SLA, IT-styrning (IT governance) och Interims Chef.

Våra kunder finns i olika branscher både inom offentlig och privat sektor. Gemensamt för våra kunder är att de kräver en partner som både har hög kompetens och lång erfarenhet.

Agnrik IT-Management är ett litet konsultföretag som har verkat inom IT-branschen i över 15 år. Vår bakgrund är bl.a. att vi även arbetet som CIO där vi i denna roll bl.a. har infört styrmodeller, outsourcing av IT-drift, avtal, m.m.