Referenser

Våra kunder finns i olika branscher både inom offentlig och privat sektor. Gemensamt för våra kunder är att de kräver en partner som har hög kompetens och lång erfarenhet av att upphandla och införande av produkter, tjänster och lösningar.

Nedan framgår ett urval av våra kunder: