Upphandling av IT-drift - outsourcing

Vi är ett leverantörsoberoende företag som stödjer er vid upphandling av IT-drift s.k. outsourcing. Vi har stor erfarenhet av att upphandla IT-drift både för privata företag och inom offentlig sektor.

Vi har erfarenhet av att upphandla IT drift med olika lösningar för våra kunders unika behov. Vi använder en väl beprövad upphandlingsmodell vilket gör att vi kan erbjuda ett effektivt arbetssätt med hög kvalitet.

En väl genomförd upphandling ger din organisation en IT drift med hög kvalitet, bra ekonomi, tydlig styrning samt ett väl fungerande avtal.

Vi stödjer er vid upphandling av IT drift, antingen det gäller att ansvara för hela upphandlingsprocessen eller för enstaka delmoment. Det kan vara delmoment såsom strategisk behovsanalys, kravspecifikation, upphandlingsunderlag, utvärdering, avtal, SLA eller införande.